Trenerzy

Mistrz Marcin Kostyra 5 dan

  • Szef Instruktorów Cheezic Tang Soo Do Federation w Polsce
  • 5 dan Tang Soo Do
  • 1 dan kickboxingu (WAKO)
  • Nauczyciel filozofii i etyki w LXI LO im. J. Zawadowskiej przy MOS SOS nr 1

Wykształcenie: magister filozofii oraz absolwent studiów podyplomowych: 1) pedagogiki resocjalizacyjnej, 2) arteterapii z terapią pedagogiczną, 3) zarządzania oświatą oraz Trener Dramy Edukacyjnej i superwizor pedagogiczny.

Doświadczenie trenerskie: Trener i założyciel K.S. CTSD Puławy, wychowawca Mistrzów Polski w TSD, kickboxingu i taekwondo (M. Czapka, D. Gębal, S. Chudzik).


Michał Pędracki 3 dantrener wspierający

Specjalista od kopnięć i filozofii Wschodu. Jest nauczycielem w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy PJATK. Doktorat z antropologii kultury.